Pokretna muzilica za četiri koze,ovce sa dve kante Fiksna muzilica za četiri koze, ovce, uljna vakum pumpa Fiksna muzilica za dve koze, ovce, jedna kanta, uljna vakum pumpa Pokretna muzilica za četiri ovce, koze, jedna kanta, kanta od 40l, uljna vakum pumpa Fiksna muzilica za krave - jedna kanta, uljna vakum pumpa Pokretna muzilica za dve krave, dve kante,  
Fiksna muzilica za krave - 1 kanta, uljna vakum pumpa Pokretna muzilica za dve krave Pokretna muzilica za dve koze, ovce, Pokretna muzilica za krave Prekrupač za mlevenje kukuruza
kante kapaciteta 30, 40 i 50 l Fiksna muzilica za krave - 2 kante,  suva vakum pumpa Fiksna muzilica za krave -dve kante, uljna vakum pumpa Pokretna muzilica za dve krave  sa dve kante, suva vakum pumpa Galerija soba za izmužu
RAMPA ZA MUŽU KOZA KOLICA ZA SILAZU (PLASTICNI SANDUK) ČETKA ZA TIMARENJE GOVEDA Pokretna muzilica za dve krave  sa dve kante, suva vakum pumpa